Asociacións

Nome do Centro

Enderezo

Tlf. Contacto

A. Empresarios de Mos

Av/ Peinador Nº 41

986488123

A.Xuvenil Mencer

Iglesia Nº 15 tameiga

986332346

A.C. San Martín

Iglesia Nº 115 Tameiga

986332372

A.C.A. Cividade

Pombal Nº 5 Louredo

986332951

A.X. Moskeo Colectivo

Mos

986332622

AA.VV. A Portela

Av/ Rebullón s/n As Pedriñas

986487958

AA.VV. Celado

Coto Nº 40 Cela

986332692

AA.VV. Chan do Bosque

Amieirolongo Nº 11 Sanguiñeda

986331681

AA.VV. Dornelas

Castros Nº 145 Dornelas

986332540

AA.VV. Ledicia

Piñeiro Nº 13 Sanguiñeda

986331874

AA.VV. Nosa Terra

Pereiras

AA.VV. Petelos

Petelos

986331161

AA.VV. San Martín

Iglesia Nº 31 Tameiga

986336713

AA.VV. San Salvador

Louredo

AA.VV. Santa Ana

Veigadaña Nº 95 Petelos

986333835

AA.VV. Santa Baya

Pedrapinta Nº 4 Mos

986332034

AA.VV. Santa María

Guizán

AA.VV. Santa Mariña

Pedreira Nº 1 Dornelas

986333697

Agrupación APAS de Mos

Monte Nº 13 Sanguiñeda

APA Colexio Atín

Pereiras

APA Mestre Valverde Mayo

APA MM Alonso

Louredo

APA Peña de Francia

APA Petelos

Estivada Nº 70 Petelos

986337733

Aula de
Música

Torroso

C.Montes Dornelas

C.Montes Guizán

Sobráns Nº 146 Guizán

986332550

C.Montes Louredo

Casanova
Nº 51 Louredo

986338096

C.Montes de Mos

Santa
Marta Nº 59 Mos

986333166

C.Montes Pereiras

C.Montes Petelos

C.Montes Tameiga

Av/ Rebullón s/n As Pedriñas

986487958

C.Montes Torroso

C.C. Abrente

Av/ Peinador Nº 12 Torroso

986486330

C.C.S. Agueiro

Agueiro Nº 73 Sanguiñeda

986331261

C.C.S.
Santa Eulalia

Gándara Nº
55 Mos

986333064

C.R. Torroso

Sobráns Nº 15 Guizán

986338682

C.R.C. Herville

Herville Nº 111 Cela

986335996

C.S.C.D. As Pedriñas

Av/ Rebullón s/n Tameiga

986487958

Coral Ventos do Val

Porteliña Nº 9 Petelos

Federación AA.VV. Mos

G.Baile Nosa Terra

Romblín Nº 73 Pereiras

986331995

G.Folk Arume

Cruceiro Nº 8 Guizán

986332929

G.Teatro As de Triana

Piñeiro Nº 11 Sanguiñeda

Instituto
Educación Secundaria

MM.RR. Val
da Louriña

Campo de Eiró Nº 2 Pereiras

986331295

S.R.C. Guizán

Sobráns Nº 178 Guizán

986332928

Nota. Se algún número de teléfono ou enderezo non corresponde coa entidade especificada, ou considerades que deberiamos poñer outros máis, por favor, facédenolo saber.